ice

โลกร้อนมีผลกระทบกับขั้วโลกเหนือ

July 12, 2016 admin 0

โลกเราทุกวันนี้ร้อนขึ้นทุกวันนั่นก็เพราะ น้ำมือมนุษย์อย่างรานั้นเอง ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่รู้จักการใช้อย่างประหยัด ซึ่งจากการวิจัยเห็นว่าการใช้พลาสติกก่อให้เกิดโลกร้อนเพราะการทำลายทำให้เกิดสารที่ทำให้โอโซนลดน้อยลงทุกวัน จึงไม่มีขั้นบรรยากาศที่คอยกรองความร้อนที่เข้ามาสู่โลกทำให้แสงอาทิตย์สามารถตกกระทบเราได้โดยตรง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีก็ยังส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างการใช้รถใช้ถนนก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน เราเองก็สามารถสังเกตจากสิ่งรอบตัวได้แค่เพียงเวลาตอนเช้าในการเดนทางมาทำงานเพียงแค่ 9.00 เช้ายังรู้สึกร้อนเลยทั้งๆ ที่เมื่อก่อนช่วงนี้แสงแดดมีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก ซึ่งสำหรับคนมีเงินแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ห้องแอร์ที่ข้างในทำความเย็นแต่ข้างนอกนั้นสร้างความร้อนอย่างมากมายที่คอมเพรสเซอร์ ซึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าอยู่ไกลตัวเราแต่ที่จริงมันไกลเรามากอยา ขั้วโลกเหนือที่ได้รับผลกระทบจากรังสี UV จนเริ่มละลาย ซึ่งจากการสำรวจปีล่าสุดมีพื้นที่น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเหลือน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมื่อก่อนนั้นที่โลกเราไม่ร้อนขนาดนี้เพราะแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ทำการสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์มาโดยตลอด แต่พอมันมีขนาดที่เกลง ทำให้มันสะท้อนแสง uv ได้น้อยลงด้วย ซึ่งทำให้พื้นที่น้ำมากขึ้นบริเวณน้ำก็มากขึ้นตามด้วย ทำให้แทนที่จะสะท้อนความร้อนด้วยแผ่นน้ำแข็งแต่กลับอมความร้อนด้วยน้ำทะเลที่มีมากขึ้นทุกวันนั่นเอง ซึ่งอีกไม่นานนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจจะมีสภาวะน้ำท่วมโลก […]