Painewww

เที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรมในหน้าหนาวที่เมืองปาย

February 4, 2019 admin 0

เมืองปาย เมืองแห่งความโรแมนติคที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมืองปายนั้นเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในจ.แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่ชาวไทย และคนต่างชาติให้ความนิยมที่จะไปเยือนเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวในที่นี่ในฤดูหนาวที่เมืองนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนายิ่งช่วงกันยายนซึ่งเป็นปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวด้วยแล้วนั้นก็ยิ่งมีผู้คนมากมายเข้าไปท่องเที่ยวที่เมืองปายมากขึ้น อำเภอปายเป็นเมืองขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อด้านความงาม ความโรแมนติคของบรรยากาศ ด้วยพื้นที่ของอำเภอปายถูกล้อมไปด้วยธรรมชาติของภูเขาที่มียอดดอยสูงสุดถึง 2,005 ลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ภูมิอากาศของอำเภอปายจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะไม่มีฤดูร้อน อากาศที่หนาวที่สุดของอำเภอปายคือ 2 องศาเซียลเซียส เมืองปายถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมเพราะที่นี่เป็นแหล่งที่นับได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มีความหลากหลายของเชื้อชาติมากถึง 53% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนากับชาวไทใหญ่ที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆ ไม่ให้จางหายไปกับกาลเวลา นอกจากที่เมืองปายนั้นจะเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เมืองปายนี้มีสถานที่มากมายที่น่าสนใจ วันนี้เราจะพาท่านไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่อยู่ในเมืองปาย กองแลน ปาย […]