North pole population

จำนวนประชากรของคนขั้วโลกเหนือ และชีวิตความเป็นอยู่

January 27, 2020 admin 0

สิ่่งที่ทำให้พื้นที่แถบขั้วโลกมีความน่าสนใจก็คือความแตกต่างในด้านสภาพแวดล้อม ขณะที่ประเทศในโซนอื่นๆ มีพื้นที่เป็นพื้นดิน ป่าไม้ และแหล่งน้ำ ประเทศในเขตขั้วโลกเหนือกับมองเห็นแต่สีขาวของน้ำแข็งและหิมะ มีบ้างที่เป็นแผ่นดินซึ่งมีพันธุ์ไม้หลายชนิด แต่มันก็ยังไม่ได้เป็นพืชที่เหมือนกับเมืองร้อนอื่นๆ อยู่ดี จึงมีคำถามต่อมาอีกว่า ในเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนั้น คนที่นั่นเขาอาศัยอยู่กันอย่างไร แล้วมีคนมากน้อยแค่ไหนที่รวมตัวกันอยู่ที่แห่งนั้น เมื่อต้องอยู่กับอากาศติดลบตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของขั้วโลกเหนือจะอยู่ที่ประมาณ -30 ถึง -60 องศาเซลเซียส ก็คืออยู่ในช่วงติดลบตลอดไม่ว่าฤดูกาลไหน แหล่งน้ำจะแข็งเป็นน้ำแข็งโดยพร้อมเพรียงกัน ขนาดหน้าร้อนก็ยังได้สัมผัสอุณหภูมิแค่ -20 องศาเซลเซียสเท่านั้น ยังไม่พอที่นี่ยังต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รุนแรง […]